Zakelijk

Zonnepanelen op uw bedrijfspand

Voor u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een zonne-energiesysteem bedrijfseconomisch zeer interessant zijn. Dit is het geval als uw bedrijf een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van maximaal 40.000 kWh en u de beschikking heeft over een relatief groot dakoppervlak. Het investeren in een zonne-energiesysteem biedt u diverse voordelen:

  • Energie krijgt een economische waarde voor uw bedrijf en personeel.
  • Uw bedrijfsvoering wordt verduurzaamd, een aan belang winnend selectiecriterium bij veel van uw afnemers.
  • Uw bedrijf wordt minder afhankelijk van uw huidige energieleverancier omdat u zelfstandig elektriciteit opwekt. U vermijdt zo ook eventuele toekomstige stijgingen van de energieprijzen.
  • Tenslotte behaalt u een mooi financieel rendement dat kan oplopen tot 10 à 25 procent.

Duurzaam opwekken

Zelf een deel van van uw elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken, verkleint direct de CO2 voetafdruk van uw bedrijf. Bovendien maakt het u tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO); een steeds belangrijker begrip. Doet u zaken met de overheid, dan is dit zelfs meer en meer een vereiste. Investeren in zonnepanelen is dan een eenvoudige eerste stap.

Financieel

Afhankelijk van uw energieverbruik en uw fiscale situatie is de aanschaf van zonnepanelen een zeer rendabele investering. Afhankelijk van uw energieverbruik is de jaarlijkse besparing op uw energierekening al gauw 10-15% van de investering in zonnepanelen.

Fiscaal

Diverse fiscale regelingen maken een investering in zonnepanelen nog aantrekkelijker.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van eerdere investeringen. Hierbij kunt u het eerste jaar maximaal 28% van de investering extra aftrekken van uw winst.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 44% extra aftrekbaar van de fiscale winst.

SDE+ Regeling

Voor grootschalige zon-PV projecten (met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kan subsidie worden aangevraagd in de SDE+ regeling.

Totale ontzorging

Wij brengen de elektrische en bouwkundige situatie van uw bedrijf in kaart. We maken rendementsberekeningen, vragen subsidies aan en regelen de investeringsaftrek. Wij verzorgen de aansluiting van het systeem op het elektriciteitsnet en stemmen de eventuele aanpassing van de aansluiting en de meter af met uw netbeheerder.